Liječnici svijeta (Médecins du monde) MDM

Liječnici svijeta (Médecins du monde) MDM

https://www.facebook.com/MdM.HR.BiH/

 

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite (Porin) / RECEPTION CENTRE FOR SEEKERS OF INTERNATIONAL PROTECTION (PORIN)

Sarajevska cesta 41, 10 000 Zagreb

 

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini / RECEPTION CENTRE FOR SEEKERS OF INTERNATIONAL PROTECTION IN KUTINA

Sisačka 3, 44320 Kutina