فهرست دوره‌های آموزش زبان برای کودکان

دوره آمادگی زبان کروات برای کودکان سن مدرسه

تعریف

 

قانون آموزش وپرورش در مدارس ابتدایی و دبیرستان، مدارس در کرواسی را ملزم کرده است به ارائه حداقل 70 ساعت دورۀ آمادگی زبان کرواتی برای فرزندان پناهندگان و کودکانی که دانشش زبانی کافی ندارند. همچنین آموزش اضافی درباره موضوعات خاص درسی. این برنامه به گونه‌ای سازماندهی شده که کودک بتواند به طور موازی در کلاس‌های منظم مدرسه نیز شرکت کند.

کجا

مدرسه‌ای که کودک در آن ثبت نام کرده یا مدرسه‌ای که دوره‌های زبان در آن آموزش داده می شود.

وزارت علوم و معارف

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

web: www.mzo.hr

email: standardistrategije@mzo.hr

دوره‌های زبان NGO برای کودکان پناهنده

تعریف

برخی از سازمان‌های داوطلب دوره‌های فردی و گروهی زبان کرواتی را برای کودکانی که به دنبال آن هستند یا تحت حمایت سازمان‌های بین المللی و بشردوستانه هستند، برگزار می‌کنند.

کجا

ARE YOU SYRIOUS?
fb: https://goo.gl/lji4m9
Ulica Brune Bušića 42, Zagreb
Google map: https://goo.gl/AecvTd

CENTRE FOR PEACE STUDIES (CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE (CMS))
web: http://www.cms.hr/en
e-mail: cms@cms.hr
Selska cesta 112a, Zagreb
tel: +385 1 482 00 94
Google map: https://goo.gl/y5trNX