کمک های حقوقی رایگان که توسط انجمن ها و موسسات ارائه می شود .


سازمان های غیر دولتی پناهجویان به افرادی که خواهان جمایت بین المللی هستند مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهد.

کجا ؟

1.مرکز مطالعات صلح ( سی ام اس)

                       1.CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE (CMS)

web: http://www.cms.hr

e-mail: cms@cms.hr

Selska cesta 112a, Zagreb

tel: +385 1 482 00 94

Google mapa: https://goo.gl/y5trNX

 

2.مرکز مشاوره حقوقی کرواسی (ها پ سه )

2.HRVATSKI PRAVNICENTAR (HPC)

web: http://www.hpc.hr

e-mail: hpc@hpc.hr

Andrije Hebranga 21, Zagreb

tel: +385 (1) 4854-934

Google mapa: https://goo.gl/qTMt3u

 1. مرکز اطلاعاتی حقوقی

3.INFORMATIVNI PRAVNI CENTAR

web: http://ipc.com.hr

e-mail: info@ipc.com.hr

Ante Starčevića 63, Slavonski Brod

tel: +385 35 448533

Google mapa: https://goo.gl/ep9RlL

Petrova 2b, Zagreb

tel: +385 1 4678750

Google mapa: https://goo.gl/0zT8jD

 1. درمانگاه حقوقی دانشکده حقوق در زاگرب

چی: کلینیک حقوقی واحدی از دانشکده حقوق است که دانشجویان ارشد در آن کمک های حقوقی رایگان به نیازمندان ارائه می دهند. این کلینیک اطلاعات حقوقی عمومی و مشاوره حقوقی را ارائه می دهد و می تواند در تهیه نامه ها و پرونده های مختلف در امور اداری و سایر پرونده ها کمک کند.

کجا ؟ درمانگاه حقوقی

web: http://klinika.pravo.unizg.hr

Ul. Jurja Žerjavića 6/II. kat, Zagreb

tel: +385 1 4811320, +385 1 4811324

Google mapa: https://goo.gl/QdPkGU

Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći: https://goo.gl/KtbEZe

pon-pet 10-12h, sri-čet 17-19h

دوشنبه -جمعه از ساعت 10 الی 12

چهارشنبه-پنج شنبه از ساعت 7 الی 19

پی ج پی سیساک- پروژه حقوق مدنی سیساک

تعریف

پی ج پی سیساک :  یک سازمان غیردولتی ، غیر سیاسی ، غیرانتفاعی و بشردوستانه است که در 2 دسامبر 2003 در سیساک ثبت شده است. سال ها پی ج پی سیساک کار پروژه حقوق مدنی شورای پناهندگان نروژی را دنبال میکند ،پی ج پی سیساک در کار خود از حقوق بشر محافظت می کند ، علیه تبعیض می جنگد ، سازمان های جامعه مدنی را تقویت می کند و کمک حقوقی می کند. ما با اقدام فعال خود با انواع تعصبات و استثناها مبارزه می کنیم ، جامعه ای بهتر و تحمل پذیر تر ایجاد می کنیم.

شرح فعالیت های پروژه حقوق مدنی سیساک در رویه های اجرای ادغام بیگانگان در جامعه کرواسی:

 • ارائه کمک حقوقی رایگان به متقاضیان حمایت بین المللی و خارجیانی که در جمهوری کرواسی از حمایت بین المللی برخوردار شده اند ، از طریق تماس شخصی ، ایمیل ، نظرسنجی های میدانی و تماس با تلفن رایگان حقوقی 0800 200 098.
 • ارائه کمک حقوقی رایگان به متقاضیان در دادرسی در دادگاه اداری زاگرب و ارائه کمک حقوقی در دادرسی در مورد درخواست های حمایت از بین الملل و همچنین در دادرسی برگشت و اخراج بیگانگان نیز کمک می نماییند .

• مشارکت در ایجاد سیاست های عمومی و کمک به ورود و همگرایی افراد خارجی در جامعه کرواسی

کجا

کجا :

Hrvatska Kostajnica, Trg N. Š. Zrinskoga 1; tel. 0800 200 098

 • Dvor, Trg bana Jelačića 18 (Crveni križ), tel. 0800 200 098
 • Krnjak, Krnjak br. 5 (općina Krnjak); tel: 099/2642-988
 • Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6, tel: 099/2642-988
 • Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 4,Tel: + 385 99 2277 688 / 0800 200 098

(هردو هفته یکبار در روز چهارشنبه ها)

 • Topusko, Opatovina 10 (općina Topusko); tel: 099/2642-988
 • Karlovac, Kneza Branimira 13, u prostorijama Gradske četvrti Grabrik; tel: 099/2642-988
 • Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, /Općina Vojnić – prizemlje / 47220 Vojnić, tel: 099/2642-