Državni programi

GDJE:

Tečaj hrvatskog jezika za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

Što

Prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Republika Hrvatska je obvezna sredstvima iz proračuna osigurati azilantima i osobama pod supsidijarnom zaštitom tečaj hrvatskog jezika, povijesti i kulture.

Za osobe koje su stekle status azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom u okviru Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo te utvrđivanja načina i uvjeta njegove provedbe (Narodne novine, 154/2014.) dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2920.html u trajanju od 280 sati (70 + 210) sati.

Program je besplatan za sve osobe koje su stekle status azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom i financira se iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF-a The Asylum, Migration and Integration Fund) u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada.

Informacija o tečajevima hrvatskog jezika i prijevoda diploma i svjedodžbi za osobe sa statusom azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom:

https://mzo.gov.hr/vijesti/informacija-o-tecajevima-hrvatskog-jezika-i-prijevoda-diploma-i-svjedodzbi-za-osobe-sa-statusom-azilanta-ili-osobe-pod-supsidijarnom-zastitom/4166

Program učenja hrvatskog jezika i kulture

Gdje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
web: www.mzo.hr
email: standardistrategije@mzo.hr

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Ulica grada Vukovara 68

Ured 243

tel: 091/6003005

 

 

Što

Za osobe koje su stekle status azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada osiguran je besplatan prijevod svjedodžbi i/ili diploma potrebnih za nastavak obrazovanja i/ili uključivanja u tržište rada.

Aktivnost je besplatna za sve osobe koje su stekle status azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom i financira se iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF-a The Asylum, Migration and Integration Fund) u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada.

Gdje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
web: www.mzo.hr
email: standardistrategije@mzo.hr