Opis i popis besplatnih zdravstvenih usluga

Osobe bez obveznog zdravstvenog osiguranja

GDJE:

Zavodi za hitnu medicinu: https://goo.gl/3kpYGh

Hitni bolnički prijami: https://goo.gl/bq0bN5

Osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem

ŠTO:

HZZO pokriva troškove zdravstvenih rizika u razini od 80%, što podrazumijeva pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, uporabu lijekova koji su na listi HZZO-a, korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, stomatološko-protetske usluge, nadomjeske, te ortopedska i druga pomagala. Ostatak troška usluga (20%)  obavezan je platiti osiguranik (svota ne smije prijeći više od 2.000 kuna po bolničkom računu).

GDJE:

Popis postupaka zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: https://goo.gl/J4FKx0

Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW

Osobe s dopunskim zdravstvenim osiguranjem

ŠTO:

Dopunsko zdravstveno osiguranje se plaća 70 kn mjesečno. HZZO pokriva ukupan iznos participacije pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja: medicinska dijagnostika, specijalistički pregledi, fizikalna rehabilitacija, stomatološka zdravstvena zaštita, bolničko liječenje, nabavka ortopedskih i drugih pomagala.

GDJE:

Dopunsko zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/wGvJCi

Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW