Popis usluga podrške i projekata vezanih za socijalnu podršku

Centri za socijalnu skrb

ŠTO:

Novčana pomoć, dječji doplatak, jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete, imenovanje posebnog skrbnika za dijete bez pratnje, prehrana u pučkim kuhinjama, pomoć u nabavci dječje hrane, psihosocijalna podrška

GDJE:

Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

Obiteljska mirovina

ŠTO:

Obiteljska mirovina koju stječe supružnik ili dijete umrlog osiguranika.

GDJE:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: https://goo.gl/WtFYEm

Pokriće troškova pogreba

ŠTO:

Jednokratna naknada za pogrebne troškove.

GDJE:

Centri za socijalnu skrb u Hrvatskoj: https://goo.gl/QQgN6S

Porodiljna naknada

ŠTO:

Porodiljna naknada za zaposlene majke, samozaposlene majke, nezaposlene majke korisnice invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i majke koje se nalaze na redovnom školovanju.

GDJE:

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

web: https://goo.gl/cnSY8u

e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb

tel:  +385 1 555 7111;  +385 1 555 7013

Google mapa: https://goo.gl/EZU86e

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/i8CHqa

Naknade za djecu

ŠTO:

Dječji doplatak i jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

GDJE:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: https://goo.gl/WtFYEm

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/i8CHqa

Liječnici svijeta (MDM)

ŠTO:

Liječnici svijeta je belgijska neprofitna organizacija koja od 2015. djeluje u Hrvatskoj i pruža besplatnu psihološku pomoć tražiteljima međunarodne zaštite smještenima u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini.

GDJE:

PRIHVATILIŠTE ZA TRAŽITELJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE (Porin)

Sarajevska cesta 41, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4570959

Google mapa: goo.gl/6rttHd

 

PRIHVATILIŠTE ZA TRAŽITELJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Sisačka 3, 44320 Kutina

Tel: +385 1 4570990

Google mapa: kutina sisačka 3

Društvo za psihološku pomoć

ŠTO:

Osobe s međunarodnom zaštitom mogu zatražiti psihološku pomoć u prostorijama društva za psihološku pomoć.

GDJE:

DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

web: http://dpp.hr

e-mail: spa@dpp.hr

Ulica kneza Mislava 11, Zagreb

tel: +385 1 4826 111, +385 95 4826 111

Google mapa: https://goo.gl/isu5Wl

Centar za rehabilitaciju, stres i traumu (RCT)

ŠTO:

RCT pruža psihološku pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, a posebice osobama koje su žrtve mučenja ili su proživjele neku vrstu traume.

GDJE:

CENTAR ZA REHABILITACIJU, STRES I TRAUMU

web: http://rctzg.hr

Kvaternikov trg 12, Zagreb

tel: +385 1 4641342

Google mapa: https://goo.gl/uGOhPt

Centar za djecu, mlade i obitelj – Modus

ŠTO:

Modus djeluje u okviru Društva za psihološku pomoć i nudi terapiju igrom, grupni program podrške djeci rastavljenih roditelja, radionice efikasnog učenja i motivacije, savjetovanje za mlade, radionice osobnog razvoja i razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina, trening roditeljske kompetentnosti, obiteljska medijacija.

GDJE:

MODUS – DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

web: http://dpp.hr

e-mail: spa@dpp.hr

Ulica kneza Mislava 11, Zagreb

tel: +385 1 4826 111, +385 95 4826 111

Google mapa: https://goo.gl/isu5Wl

Hrabri telefon

ŠTO:

Besplatno savjetovanje i podrška djece i roditelja

GDJE:

Dječja kuća Borovje

Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb

rezervacija termina: +385 1 6117190

Google mapa: https://goo.gl/ZNKquI

Savjetovalište Luka Ritz

ŠTO:

Pomoć djeci, mladima i roditeljima kroz savjetovanje sa stručnim osobama i neformalnu edukaciju

GDJE:

Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz”

web: https://goo.gl/5v4ioZ

e-mail: info@savjetovaliste.hr

Fabkovićeva 1/3, Zagreb

Tel: +385 1 8885440

Google mapa: https://goo.gl/K62MCu

Drugačiji pristup – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

ŠTO:

Individualno savjetovanje i psihoterapija za djecu, mlade i odrasle, partnersko i obiteljsko savjetovanje, pomoć u učenju.

GDJE:

UDRUGA IGRA – za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

web: www.udrugaigra.hr

e-mail: udruga.igra@udrugaigra.hr

Sveti Duh 55, Zagreb

tel: + 385 1 3704-537

Google mapa: https://goo.gl/7Yf3Jt

Sigurne kuće

ŠTO:

Prihvat i smještaj žrtava obiteljskog nasilja

GDJE:

Popis skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja: https://goo.gl/shgHrK