Usluge


Pomoć u kući

ŠTO: Pomoć u kući može obuhvatiti organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

TKO: Osoba kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih, odnosno, privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koja udovoljava uvjetima koji su propisani.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Psihosocijalna podrška

ŠTO: Socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

TKO: Dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti usluge.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Rana intervencija

ŠTO: Socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta a radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu.

TKO: Djeca s teškoćama u razvoju u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života i njihovi roditelji, odnosno udomitelji, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)

ŠTO: Obuhvaća stručnu pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija).

TKO: Odgajatelji, učitelji i nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama, nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

 GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Boravak

ŠTO: Zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Smještaj

ŠTO: Socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Organizirano stanovanje

ŠTO: Socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Usluga osobne asistencije

ŠTO: Usluga može obuhvatiti pomoć pri obavljanju osobne higijene, odijevanju i svlačenju; obavljanju fizioloških potreba; hranjenju i pijenju; pripremanju obroka; davanju lijekova, kretanju, obavljanju kupovine, uspostavljanju i olakšavanju komunikacije; pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,  obavljanju administrativnih poslova.

TKO: Osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog invaliditeta, osobe s intelektualnim oštećenjem i osobe s mentalnim oštećenjem.

GDJE: udruge za osobe s invaliditetom

 

Usluga tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

ŠTO: Kontinuirano pružanje usluge tumača / prevoditelja i intervenora (za gluhoslijepe osobe) u svakodnevnim životnim situacijama (odlazak liječniku, sudski postupci, postupci pred tijelima državne uprave, tijelima javne vlasti, edukacije) u kojima im je potrebna pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera.

TKO: gluhe i gluhoslijepe osobe kojima se navedenom uslugom omogućava pravo na informiranje na hrvatskom znakovnom jeziku radi njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu

GDJE: udruge za osobe s invaliditetom

 

Usluga videćeg pratitelja slijepim osobama

ŠTO: Može obuhvatiti pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ured itd.) ovisno o potrebi slijepe osobe; obuku za obavljanje kućanskih poslova i pomoć pri obavljanju administrativnih poslova– čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi.

TKO: Slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju (nisu u stanju samostalno se kretati niti uz korištenje bijelog štapa odnosno psa vodiča).

GDJE: udruge za osobe s invaliditetom